Rắn hổ mang chúa đã có đòn tấn công chớp nhoáng đầy bất ngờ vào con mồi.