Ngày 13/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hướng dẫn phương pháp chụp CT sau đó mới xét nghiệm, giúp sàng lọc người bệnh Covid-19 nhanh hơn.

Ngày 13/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hướng dẫn phương pháp chụp CT sau đó mới xét nghiệm, giúp sàng lọc người bệnh Covid-19 nhanh hơn.