Khi đổ đèo ở những khúc cua khuất tầm nhìn, chạy với tốc độ cao sẽ dễ bị mất lái và xảy ra tai nạn không mong muốn.