Xe máy lưu thông với tốc độ cao ở đoạn cua gấp, do không kiểm soát được tốc độ đã gây tai nạn cho ôtô di chuyển ở chiều ngược lại. Xe máy có thể bị phạt hơn 4 triệu đồng.

Xe máy lưu thông với tốc độ cao ở đoạn cua gấp, do không kiểm soát được tốc độ đã gây tai nạn cho ôtô di chuyển ở chiều ngược lại. Xe máy có thể bị phạt hơn 4 triệu đồng.