Ferrari LaFerrari với màu Rosso Vinaccia siêu hiếm

Những chiếc LaFerrari thường có màu sắc mang tính biểu tượng như đỏ Rosso Corsa, vàng Giallo Modena, song chiếc LaFerrati dưới đây lại có màu Rosso Vinaccia độc nhất.

Vtc News