Mức phạt vượt quá tốc độ cho phép năm 2021

Ô tô vượt quá tốc độ cho phép có thể bị phạt tiền lên đến 12 triệu đồng.

24h