Xế độ phong cách Tracker mang trái tim của máy cắt cỏ
Chiếc moped cổ điển là sản phẩm đánh dấu 100 năm thành lập hãng Briggs & Stratton. Xe mang phong cách tracker với đa số chi tiết làm thủ công.

Báo mới