Honda Passport chốt giá: Thế này sao cạnh tranh lại Santa Fe?

Phiên bản tiêu chuẩn không option của Honda Passport 2019 được định giá ở mức 33.035 USD trong khi mốc cao nhất có thể chạm ngưỡng 55.405 USD.

Trí Thức Trẻ