Vào ngày 23/2 - Ngày thành lập quân đội Nga (hay ngày Người bảo vệ Tổ quốc), ít 30 quả đạn pháo D-30 sẽ được khai hỏa để mở đầu chương trình kỷ niệm. Lực lượng pháo binh đang ráo riết tập dượt chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lễ lớn của đất nước. Ngoài ra pháo hoa sẽ được tổ chức tại 7 thành phố của Viễn Đông - Khabarovsk, Vladivostok, Chita, Ulan-Ude và những nơi khác.

Vào ngày 23/2 - Ngày thành lập quân đội Nga (hay ngày Người bảo vệ Tổ quốc), ít 30 quả đạn pháo D-30 sẽ được khai hỏa để mở đầu chương trình kỷ niệm. Lực lượng pháo binh đang ráo riết tập dượt chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lễ lớn của đất nước. Ngoài ra pháo hoa sẽ được tổ chức tại 7 thành phố của Viễn Đông - Khabarovsk, Vladivostok, Chita, Ulan-Ude và những nơi khác.