Một nhóm nhảy ở Nagoya, Nhật Bản đã tạo ra sân khấu cho phép khán giả xem màn trình diễn qua các lỗ nhìn trộm để phòng, tránh sự lây lan của đại dịch COVID -19.

Một nhóm nhảy ở Nagoya, Nhật Bản đã tạo ra sân khấu cho phép khán giả xem màn trình diễn qua các lỗ nhìn trộm để phòng, tránh sự lây lan của đại dịch COVID -19.