Mưa lũ không chỉ khiến người lớn quay quắt vì túng thiếu, mà ngay cả những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, cũng phải lăn vào mưu sinh. Buổi đi học, buổi mót sắn kiếm tiền, đó là tình trạng của những đứa trẻ ở vùng lũ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.